1. ฉีกซองออกเพื่อใช้แผ่นแปะฟัน มี 2 แผ่นแปะฟันบนและฟันล่าง
  2. เช็ดฟัน จากนั้นแปะแผ่นยาวบนแถบฟันบนและแผ่นสั้นบนแถบฟันล่าง
  3. ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที
  4. ค่อยๆ ลอกแผ่นแปะฟันออกและบ้วนน้ำหากพบว่ามีเจลหลงเหลืออยู่
  5. ใช้ซ้ำเป็นประจำทุกวัน 2 สัปดาห์ เพื่อประสิทธิภาพของสีฟันที่ขาวขึ้นจนสังเกตุได้