มีทั้งหมด 3 ช่องทาง คือ

  1. บัตรเครดิต/เดบิต: ปัจจุบัน Divyne London เปิดรับทั้ง Visa, MasterCard
  2. โอนเงินผ่านธนาคาร: ธุรกรรมออนไลน์ Online Banking/Transfer หรือกับทางธนาคารโดยตรง
  3. บริการเก็บเงินปลายทาง: บริษัทขนส่งจะติดต่อถึงท่านในระหว่างการจัดส่งสินค้า สามารถชำระเงินสดค่าสินค้ากับพนักงานได้เลย การจัดส่งจะเสร็จสิ้นเมื่อมีการลงนามรับสินค้า กรณีตัวแทนรับสินค้าแทนกรุณาแจ้งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนกับลูกค้า